Martin Vahi 2015. aasta versioon mitte-IT-inimestele suunatud tarkvara-projektieelsest kontrollküsimustikust
Soovitusi


Tööprotsesside kirjeldamisel võib Teil abi olla DRAKON -nimelisest diagrammide joonistamise töövahendist. Tegu on NSV-Liidu kosmoseprogrammi tarkvara-arendus-töövahendiga, kuid DRAKON'i tarkvara-arendus-alast funktsionaalsust on võimalik ignoreerida, kasutades DRAKON'it vaid tööprotsesside voo-diagrammide joonistamiseks. DRAKON eristub teistest diagrammi-toimetitest selle poolest, et tema diagrammi-keel on hoolikalt läbi mõeldud ja tehnilise taustaga inimeste poolt praktilise töö käigus testitud.

Tihtilugu on palju abi ka sellest, kui vastata küsimusele, kui mitu ühte asja käsil oleva probleemiga seonduvate teiste asjade kohta leidub?

Näiteks, konnatiigis on iga ära-söödud kärpse kohta täpselt üks konn, sest ülesande lihtsustuse tõttu saab eeldada, et konnad omavahel kinnipüütud kärbseid ei jaga. Samas, ühe konna kohta on konnatiigis rohkem kui üks kärbes, sest konn peab kõhutäie saamiseks rohkem kui ühe kärbse kinni püüdma ja alla neelama. Teisest küljest, konnatiigis oleva vesiroosilehe peal saab istuda mitu väikest konna, mistõttu ühe vesiroosilehe kohta on konni rohkem kui üks. Samas, natukene teises tsenaariumis on ühe konna kohta rohkem kui üks vesiroosileht, sest konn saab hüpata ühe vesiroosilehe pealt teise vesiroosilehe peale. Olukord muutub veelgi keerukamaks, kui lisada vaadeldavate asjade nimekirja "tiik". Üksik vesiroosi liiki taim suudab kasvada korraga vaid ühes tiigis, kuid üks tiik võib sisaldada rohkem kui ühte vesiroosi liiki taime. Konnad võivad hüpata ühest tiigist teise. Kui kasutada järgneval joonisel olevat skeemi koostamise reeglitsiis võib konnatiigi elementide (konnad, kärbsed, tiigid, vesiroosilehed) hulkade võimsusi kajastav skeem välja näha selline:Antud skeemi-joonistamis-reeglistiku inspiratsiooniks on ER-mudeli koostamise reeglistik ning UML-diagrammide reeglistik. ER-mudeli reeglistik ja UML-diagrammide reeglistik on kumbki siin kirjeldatud skeemi reeglistikust keerulisemad ning suurema väljendusvõimsusega. Asjaolu, et konn koosneb kärbestest, sest konn kasvab kärbseid ära seedides, pole siin toodud skeemi reeglistikku kasutades väljendatav, kuid UML-diagramm võimaldab isegi sellist asjaolu väljendada.