Tere tulemast Mittetulundusühing Intervaarium kodulehele!Mittetulundusühing Intervaarium põhieesmärk on erinevaist allikaist pärineva sissetuleku ning tarkvara-arendusprojektide kaudu saadud tagasiside abil luua avatud lähtekoodiga tarkvara-komponente ja tarkvara-arendus-töövahendeid, mis võimaldavad väikestele organisatsioonidele jõukohase maksumuse eest pakkuda selliseid eriotstarbelise tarkvara arendus-teenuseid, mis ilma nonde komponentideta oleks majanduslikult kättesaadavad vaid suurorganisatsioonidele.

Mittetulundusühing Intervaarium sekundaarne eesmärk on tarkvaratööstuse poolt vähem tähelepanu pälvivate inimgruppide potensiaalsete tarkvara-kasutusjuhtude uurimine ning loovust ja inimeste vahelist koostööd soodustavate ürituste, sealhulgas koolituste, korraldamine.

Mittetulundusühing Intervaarium kolmandane eesmärk on populariseerida uskumust, et töökindel ja kiire rakendustarkvara on ebatöökindlast ja aeglasest rakendustarkvarast oluliselt praktilisem.

Rekvisiidid

Viited kolmandatele osapooltele

Mitte-IT-inimestele
suunatud
kontrollküsimustik

Tagasiside

Eriotstarbeliste tööde
ligikaudne hinnatase:
70 €/h
(hinnavõrdlus)