Mittetulundusühing Intervaarium tööprotsessKuna tööprotsessi kirjeldus ei sõltu turust, siis on tööprotsess kirjeldatud vaid inglise keeles . Kliendiprojekti raames loodava tarkvara kood, kataloogide ja failide nimetused on samuti vaid inglise keeles. Eesti keel on kasutusel vaid kasutajaliidese sõnumites ja nimetustes ning sedagi vaid erand-juhul, sõltuvalt projektist.

Tarkvara-arendus-turg on de facto globaalne turg, kus inimesed teevad töid üle interneti, mistõttu Teil on valida paljude tarkvara-arendajate vahel üle maailma, kusjuures hind ei sõltu tarnija asukohast. Nii mõneski kolkas, näiteks Venemaa sise-alal, teevad osad inimesed vabakutselisena tarkvara-arendus-töid üle interneti kallima hinnaga kui Ränioru vabakutselised, kusjuures neilt ka reaalselt ostetakse teenust selle, kallima, hinnaga. Mõnest kohast võite leida 2016. aasta eurodes müstilise 4€/h hinnaga pakkujaid. Isegi neil leidub globaalselt kliente. Kasutatav tehnoloogia võib eri pakkujatel olla isegi üks ja sama, aga globaalseid turge, mida nad teenindavad, leidub väga erinevaid. Turud eristuvad üksteisest peamiselt klientuuri eelistuste ja vajaduste poolest ning iga pakkuja siis valib, milliste teiste inimeste, klientide, teenimisele ta oma väärtuslikuimat vara, oma elu-tunde, kulutab.

Näiteid tarkvaraarenduse turgudest, mida saab globaalselt kaugtööna teenindada:


Geoinfosüsteemidega seonduv ning mobiilitarkvara on vaid tehnoloogiad, mida saab kasutada erinevatel turgudel erinevatel otstarvetel. Matemaatika-tarkvara-pakette, näiteks REDUCE ja SageMath, saab klassifitseerida nii rakendus-tarkvaraks kui ka süsteemtarkvaraks. Operatsioonisüsteemis MINIX3 jooksutatakse riistvara-draivereid kasutajaruumis ning operatsioonisüsteemis GNU Hurd kasutatakse lahendust (arhiivkoopia), kus käsuga settrans käivitatakse binaar, mis simuleerib failisüsteemi. Teisisõnu öeldes, 2016 seisuga on piir, kust lõppeb süsteemitarkvara ja kust algab rakendustarkvara, üpris hägune.